Wavin Vertikal
infiltrationsbrønd

Hvad er Wavin Vertikal
infiltrationsbrønd?

Den vertikale infiltrationsbrønd er et slidset, dobbeltvægget rør med påmonteret bund designet til vertikal infiltration af regnvand. Brønden er den optimale løsning i fx private haver eller trafikerede bymiljøer, da den kræver et minimalt overfladeareal sammenlignet med traditionelle faskiner.

Installationen er hurtig og omkostningseffektiv, og forårsager færrest mulige omkostninger til reetablering. Når den vertikale infiltrationsbrønd først er installeret, er den let både at rense og inspicere.

Wavins vertikale:

Kræver minimalt overfladeareal

Når du bruger Wavins vertikale infiltrationsbrønd som løsning, kræver installationen kun den plads, der er nødvendig for at klargøre og installere brønden.

I trafikerede bymiljøer betyder det fx, at du undgår de omkostninger og problemer, som nedgravning af åbne regnvandsbassiner kan medføre, ligesom du holder de trafikale forstyrrelser på et minimum. Inden du påbegynder installationsarbejdet skal der altid foreligge en tilladelse for nedsivning.

en nem
inspektion og rensning

Den vertikale infiltrationsbrønd er lige så let at inspicere og rense som traditionelle rense- og inspektionsbrønde. Inspektion og rensning foregår via dækslet, og kræver intet specialudstyr, hvilket holder omkostningerne til vedligehold nede, samtidig med at brøndens ydeevne opretholdes.

Installation

Wavins vertikale infiltrationsbrønd installeres ved at bore et hul i jorden på ca. 600 mm i diameter, hvori brønden installeres. Såfremt jordens infiltrationsevne er tilstrækkelig (sand), kan brønden på 2 meters dybde afvande ca. 80 m2 tagareal. Brønden på 3 meters dybde afvander ca. 120 m2 tagareal ved tilstrækkelig infiltrationsevne.

Tekniske data

Wavin nr.057084205708430570847
Dybde2 m3 m6 m
MaterialePPPPPP
Diameter300 mm300 mm300 mm
Volumen140 l210 l420 l
RingstivhedSN8SN8SN8