Oprensning


Oprensning af sø

Fælles for søer, vandhuller og spildevandsbassiner er, at de alle fra tid til anden kan have brug for oprensning. Behovet for oprensning opstår over tid, når søens naturlige alger og bakterier danner grobund for, at forskellige affaldsstoffer samler sig på bunden af søen og forurener det naturlige miljø. I begrænset omfang kan dette selvfølgelig være gavnligt for søen, men tager det overhånd, vil det derimod kunne føre til, at biodiversiteten svækkes, samt at luften omkring søen bliver ildelugtende i større eller mindre grad. I sådan et tilfælde er der ikke andet at gøre end at bestille en oprensning af søen.

Hos Lindaa-Balle Maskinstation har vi mange års erfaring med udførslen af forskellige typer af entreprisearbejde – herunder også oprensning. Ved oprensning af søer, vandhuller eller bassiner vil vi naturligvis altid sætte os grundigt ind i søens tilstand, således at vi sikrer, at vi ikke foretager oprensninger, før de er nødvendige.

Oprensning – lad os hjælpe dig

Ligesom ved søer kan helt almindelige jordgrunde faktisk også have behov for oprensning. Grunden kan over tid være blevet forurenet af tungmetaller og lignende, som gør det svært at få tilladelser til at bygge eller bygge om på din grund. Samtidig kan forureningen også have betydning for, om du kan anlægge køkkenhave eller legeplads på din grund, da jorden i værste tilfælde kan være skadelig ved indtag eller hudkontakt.

Har du en forurenet grund, som du ønsker en oprensning af, kan du med fordel kontakte Lindaa-Balle Maskinstation. Vi har mange års erfaring med oprensning af forurenede grunde og med vores store kapacitet af forskelligt værktøj og maskiner, vil vi klare oprensningen så hurtigt som overhovedet muligt.


Privat oprensning

For at beskytte grundvandet og naturen har de enkelte regioner kortlagt de steder i landet, hvor der er dokumenteret størst forurening af jorden. Er din grund højt på listen over forurenede områder, vil du derfor i nogle tilfælde kunne få oprensning betalt af det offentlige. Har du forurening i mindre, men stadigvæk betydelig, grad, kan du vælge selv at betale for oprensningen af din grund. Hos Lindaa-Balle Maskinstation udfører vi privat oprensning af alle grunde og områder, og vælger du at bruge os, kan vi garantere, at vi udfører en grundig og kvalitetssikret oprensning.

Kontakt os i dag, og hør mere

Har du spørgsmål til oprensning af sø eller grunde, eller er der andet, vi kan hjælpe med? Så kontakt Lindaa-Balle Maskinstation allerede i dag på telefon 86 999 700 eller direkte via formularen her på siden. Vi ser frem til at høre fra dig.